górne tło

Centrum Wsparcia Opiekunów

Projekt realizowany jest przez: Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych  oraz Niesamodzielnych w Krakowie , ul. Wielicka 267.  Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych oraz opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych zamieszkujących na terenie Gminy Kraków lub Gminy Wieliczka.

W ramach realizowanego projektu Centrum oferuje następujące formy wsparcia dla opiekunów nieformalnych:

Osoby niesamodzielne mogą natomiast skorzystać z usług świadczonych w Dziennej Placówce Opieki i Aktywizacji Osób Niesamodzielnych, która zapewnia opiekę: pielęgniarską, wsparcie psychologa, dietetyka, opiekuna, udział w zajęciach terapeutycznych oraz udział w zajęciach podnoszących sprawność (fizjoterapię). Placówka specjalizuje się w opiece nad: osobami starszymi po udarach mózgu, które cierpią na dysfunkcje ruchowe, osobami cierpiącymi na chorobę Alzheimera oraz osobami cierpiącymi na otępienie.

 Wszystkie usługi świadczone są bezpłatnie dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych form wsparcia oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej: https://wsparciedlaopiekuna.pl/rekrutacja/