górne tło

Meleks dla seniorów 70+ i dla osób z niepełnosprawnością 65+

Od 1 marca 2022 r. rusza kolejna edycja miejskiego programu, kierowanego do krakowskich seniorów. Usługa transportowa MELEKS ma na celu pomoc seniorom w dotarciu do grobów bliskich i będzie świadczona w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10-14, z wyłączeniem dni świątecznych,  na terenie cmentarzy komunalnych: Rakowice, Prądnik Czerwony, Grębałów.

930x350-meleks-B

Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są osoby w wieku powyżej 70 lat (rocznikowo) oraz powyżej 65 lat legitymujące się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym. Seniorowi może ewentualnie towarzyszyć jedna osoba. Aby skorzystać z usługi należy ją zarezerwować minimum na trzy dni wcześniej, jednak nie wcześniej niż miesiąc przed jej wykonaniem. W tym celu należy zadzwonić na numer infolinii 12 413-33-33 czynnej codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.

Jedna osoba nie może skorzystać z usługi transportowej więcej niż 4x w ciągu jednego roku kalendarzowego, a wykonawca usługi ma prawo poprosić o okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu uprawniającego do usługi przewozowej i potwierdzającego tożsamość osoby, zgłaszającej się do przejazdu.

Usługa obejmuje przejazd meleksem w celu dotarcia do grobów bliskich wraz z powrotem w czasie nie przekraczającym łącznie jednej godziny zegarowej.

Osoba kierująca pojazdem, jak również jego pasażerowie zobowiązani są w trakcie przejazdu do zasłaniania ust i nosa maseczką oraz zachowania wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny, rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny w związku z epidemią COVID-19.