górne tło

Złota Rączka: nieodpłatna pomoc dla seniorów

Miejska „Złota Rączka” ma na celu zapewnienie nieodpłatnej pomocy seniorom w drobnych, domowych  naprawach. Projekt skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia, w pierwszej kolejności samotnych i niepełnosprawnych, prowadzących jednoosobowe gospodarstwo. Zakres pomocy obejmuje drobne naprawy, niewymagające natychmiastowej interwencji, specjalistycznej wiedzy lub uprawnień, jak również nie pociągające za sobą dużych nakładów finansowych. Naprawy wykonywane są wyłącznie w lokalu zamieszkiwanym przez osobę ubiegającą się o pomoc.

W zakres bezpłatnych usług i napraw wchodzą:

Materiały niezbędne do wykonania prac np. uszczelka, silikon zapewniane są przez osobę ubiegającą się o wsparcie. Narzędzia do wykonania prac zapewnia MOPS. W szczególnych przepadkach możliwe jest towarzyszenie osobie starszej w zakupie niezbędnych materiałów. Usługa realizowana jest w mieszkaniu seniora, ale pracownik ma prawo odmówić jej wykonania, jeśli na miejscu stwierdzi, że nie ma do tego technicznych możliwości.  

Jak uzyskać wsparcie w ramach programu? Wystarczy zadzwonić na numer 12 616 7814 i wskazać jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna. Przyjęcie zgłoszenia wymaga podania danych kontaktowych, ale także wieku i sytuacji, w jakiej znajduje się osoba ubiegająca się o usługę. Potem pozostaje już tylko czekać na kontakt „Złotej Rączki” w celu potwierdzenia i umówienia wizyty, jeśli po weryfikacji zgłoszenia osoba dzwoniąca zostanie zakwalifikowana do uzyskania nieodpłatnej pomocy w ramach programu. Zrealizowanie usługi potwierdzane jest pisemnie – zgodnie z protokołem wykonania naprawy.

Program „Złota Rączka” realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przy wsparciu Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia  – w ramach działań Referatu ds. Seniorów. Inicjatorem programu, wzorowanego na pomyśle z Poznania, jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej.

PDF  ulotka do pobrania