górne tło

Na wnuczka, na kurtkę, na pana z gazowni!

Warsztaty edukacyjne - przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych.

Małopolska LOGO

Stowarzyszenie Dobrej Nadziei serdecznie zaprasza!

na bezpłatne 3 dniowe warsztaty edukacyjne

Na wnuczka, na kurtkę, na pana z gazowni!

 

organizowane przez Stowarzyszenie Dobrej Nadziei

przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Zapraszamy osoby, które ukończyły 60 rok życia

i mieszkają w powiatach:

m. Kraków, krakowskim, miechowskim, proszowickim i olkuskim.

 

Podczas warsztatów uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z metodami oszustw, jakie są stosowane wobec seniorów m.in. na wnuczka, na kurtkę, na administrację oraz zostaną wyposażeni w wiedzę jak się przed nimi bronić. Dodatkowo przewidziane są warsztaty pomocy prawnej oraz psychologicznej.

Dodatkowe informacje: 12 423 48 96 (1000-1400)/ sdn.projekt@gmail.com

Terminy warsztatów: 

WARSZTATY ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W KRAKOWIE
ul. Walerego Sławka 27
W GODZINACH od 9 30 do 14 30

Warsztaty są bezpłatne.


Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na maila: sdn.projekt@gmail.com 

Formularze można również dostarczyć osobiście do biura projektu:
ul. Batorego 5, 31-135 Kraków

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!!!

PDF  Formularz do pobrania

PDF  Zaproszenie