górne tło

Realizujemy program PASIOS

13 stycznia w krakowskim  Magistracie odbyło się spotkanie podczas którego dyskutowano o zasadach współpracy przy realizacji Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych oraz  budowaniu sieci Centrów Aktywności Seniora (CAS) w Krakowie.

 

Uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele Rad Dzielnic,  koordynatorzy CAS, a także pracownicy Urzędu Miasta Krakowa. Inicjatorem wydarzenia była Anna Okońska – Walkowicz, Doradca Prezydenta Miasta ds. Polityki Senioralnej.

Spotkanie 13.01.2016