górne tło

KONCERT DLA SENIORÓW W ICE KRAKÓW

Prawie dwa tysiące seniorów oklaskami na stojąco dziękowało wczoraj utalentowanej muzycznie młodzieży za występ w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Odśpiewane na bis „My Pierwsza Brygada” i wzruszające „Czerwone Maki na Monte Cassino” zakończyły koncert Krakowskiej Młodej Filharmonii – Orkiestry Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza oraz Chóru I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, zorganizowany dla krakowskich seniorów przez Urząd Miasta Krakowa.

Imprezę w ramach realizacji Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych otworzył pan Andrzej Kulig, Z-ca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta a pani Anna Okońska-Walkowicz, Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej zaprezentowała lokalne działania dedykowane seniorom. Na zakończenie koncertu pani Doradca – wspólnie z Dyrektorem Wydziału Spraw Społecznych UMK, panem Janem Żądło – wręczyła dyplomy gratulacyjne dyrygentom, panu Tomaszowi Chmielowi oraz panu Ryszardowi Źróbkowi. Pełen emocji i wzruszeń występ młodej orkiestry i chóru poprzedziła minuta ciszy, którą zgromadzeni w Sali Audytoryjnej ICE Kraków seniorzy uczcili ofiary zamachu terrorystycznego w Paryżu.

Przed i po koncercie setki seniorów skorzystały z okazji zwiedzenia z przewodnikiem Centrum Kongresowego, a w trakcie całej imprezy była również możliwość zapoznania się z ofertą lokalnych Centrów Aktywności Seniorów, które prezentowały się w głównym foyer budynku.

Koncert dla Seniorów przygotował Wydział Spraw Społecznych UMK – Referat ds. Młodzieży i Seniorów we współpracy z Doradcą Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej.