górne tło

Aktywny Senior – Optymista

Drodzy, Mili Seniorzy! Seniorzy - Optymiści!

 

Z myślą o Was kontynuujemy niezwykle atrakcyjną działalność. Centrum Aktywności Seniorów jest rodzajem klubu, do którego przynależenie daje przede wszystkim możliwość spędzania czasu w miłym towarzystwie, a także stwarza szansę rozwijania swoich zdolności i różnorodnych zainteresowań. Mamy do zaoferowania mnóstwo ciekawych zajęć, planujemy organizowanie różnych spotkań tematycznych, wycieczek kulturoznawczych i krajoznawczych, ciekawych imprez okolicznościowych. Przewidujemy także organizowanie różnego rodzaju grup zainteresowań oraz  wolontariatu.

Członkiem Centrum Seniora może być każdy mieszkaniec Gminy Kraków w wieku 60+ .

Szczegółowy regulamin jest do wglądu w Centrum.

Zapraszamy na spotkanie w lokalu CENTRUM przy ul. Sienkiewicza 2a w dniach:

- poniedziałki, wtorki, środy,              od godz. 15.00 do 19.00

- czwartki, piątki,                                 od godz. 10.00 do 14.00

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Małopolski Zarząd Wojewódzki

ul. Sienkiewicza 2a, 30-033 Kraków

Tel: 12 634 51 57