górne tło

Centrum Aktywności Seniorów - dojrzały smak życia!

Od 1 marca 2017 do grudnia 2018 r.  Akademia Pełni Życia realizuje projekt, którego celem jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych 60 + z terenu miasta Krakowa, poprzez pobudzenie, rozwijanie i stworzenie warunków do realizacji aktywności edukacyjnej i społecznej seniorów, promowanie wolontariatu i integracji międzypokoleniowej.

 

W ramach pakietu zajęć edukacyjnych zapraszamy na:

W ramach pakietu zajęć rozwojowych zapraszamy na:

W ramach zajęć międzypokoleniowych zapraszamy na:

 

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.

 

Szczegółowe informacje i zapisy w Punkcie informacyjnym CAS od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-11.00, ul. Rzeźnicza 2a, tel. 12 294 81 35, e-mail: biuro@apz.org.pl

 Projekt „Centrum Aktywności Seniorów - dojrzały smak życia” współfinansowany jest przez Gminę Miejską Kraków.

LOGO APŻ