Dokument archiwalny

CAS Źródło w styczniu

Centrum Aktywności Seniora Źródło zaprasza w styczniu na zajecia zgodnie z harmonogramem
UWAGA ! Zmiana harmonogramu 11 stycznia 2016 r.

CAS Źródło w styczniu
Fot. Kraków Dla Seniora

 

 

STYCZEŃ 2016 (do 10 stycznia)

Nowy STYCZEŃ 2016 (zmiana od 11 stycznia)


DO 11 STYCZNIA 2016

poniedziałek

godz. 10.30 – 12.30 – zajęcia szachowe

godz. 12.30 – 14.30 – szkolenie z obsługi urządzeń technologicznych

godz. 14.30 – 16.30 – pierwsza pomoc

wtorek

godz. 10.00 – 12.00 – zajęcia teatralne

godz. 12.00 – 13.00 kawiarenka obywatelska

godz. 13.00 – 15.00 – zajęcia językowe

środa

godz. 9.00 – 10.00 – nordic walking

godz. 10.00 – 11.00 – zajęcia ruchowe

godz. 11.00 – 12.00 – kawiarenka obywatelska

czwartek

godz. 10.00 – 12.00 – zdrowe żywienie

godz. 13.30 – 15.30 – opieka nad osobą obłożnie chorą

piątek

godz. 9.00 – 13.00 – zajęcia brydżowe – Szkoła Podstawowa nr 10

godz. 8.00 – 12.00 – praca biurowa, spotkania z seniorami – porady obywatelskie

dodatkowo: zajęcia z opieki nad osobą obłożnie chorą – wyjście do DPS na ul. Lanową

         zajęcia z urządzeń technologicznych – 2 wyjścia do kawiiarenki z wi-fi – zajęcia z ipadami.

 


OD 11  STYCZNIA   2016

poniedziałek

godz. 9.00 – 10.00 – zajęcia językowe

godz. 10.00 – 12.30 – zajęcia szachowe

godz. 14.30 – 16.30 – pierwsza pomoc

wtorek

godz. 10.00 – 11.00 – zajęcia teatralne

godz. 12.00 – 13.00 kawiarenka obywatelska

godz. 14.00 – 15.00 – zajęcia jęzkowe

środa

godz. 9.00 – 10.00 – nordic walking

godz. 10.00 – 11.00 – zajęcia ruchowe

godz. 11.00 – 12.00 –  kawiarenka obywatelska

godz. 14.30 – 16.30 – obsługa urządzeń technologicznych w Muzeum  Narodowym

czwartek

godz. 10.00 – 12.00 – zdrowe żywienie

godz. 13.30 – 15.30 – szkolenie z opieki nad osobą obłożnie chorą

piątek

godz. 9.00 – 13.00 – zajęcia brydżowe w SP nr 10 ul. Blachnickiego1  


PDF  do 10 stycznia

PDF  od 11 stycznia

Adres:
ul. Bandtkiego 19, 30-129 Kraków

pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA CHODOROWSKA
Podmiot publikujący: Dla seniora