Komunikat archiwalny

Asystent dla seniora

Oferta miejskich programów dedykowanych najstarszym mieszkańcom Krakowa stale się powiększa. Kolejny projekt w tym obszarze - „Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania ASYSTENT 85+” - czeka na zainteresowanych.

Asystent dla seniora
Fot. Kraków Dla Seniora

Celem zadania jest poprawa jakości i poziomu życia krakowian, mających 85 lat lub więcej poprzez zapewnienie im opieki i wsparcia przez asystentów, odwiedzających swoich podopiecznych w domach i pomagających w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, ale także towarzyszących im w zadaniach, wymagających przemieszczania się poza miejsce zamieszkania na terenie Miasta Krakowa.

Uczestnicy projektu otrzymują możliwość korzystania z bezpłatnych usług asystenckich, realizowanych przez 7 dni w tygodniu w godz. 7-22 (w uzasadnionych przypadkach godziny usług mogą być zmienione). Limit wizyt u jednego seniora to dwie wizyty w tygodniu.

Usługi asystenta w szczególności polegają na pomocy uczestnikom zadania w:

  • wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez seniora miejsce, np. dom, placówki oświatowe, szkoleniowe, kulturalne, świątynie, placówki służby zdrowia oraz rehabilitacyjne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ sportowe/ społeczne/ rozrywkowe, spacery;
  • wyjściu na zajęcia rehabilitacyjne;
  • zakupach z aktywnym udziałem seniora przy ich realizacji;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami;
  • korzystaniu z dóbr kultury (muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, etc.).

W celu zgłoszenia udziału w zadaniu należy zadzwonić pod numer infolinii 512 914 645 w godzinach 10-14 od poniedziałku do piątku. Liczba uczestników projektu jest ograniczona, więc liczy się kolejność zgłoszeń.


Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w zadaniu podpisany zostanie kontrakt, którego stronami będą uczestnik lub jego opiekun prawny, fundacja Internationaler Bund Polska oraz asystent.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marek Jachowicz
Podmiot publikujący: Dla seniora
Zobacz także