Komunikat archiwalny

KONKURS „DZIAŁAJMY RAZEM” SZÓSTA EDYCJA - UWAGA zmiana terminu

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej ogłasza szóstą edycję konkursu „Działajmy razem” na realizację działań międzypokoleniowych. Celem konkursu jest integracja uczniów i osób starszych oraz wyłonienie i rozpropagowanie najciekawszych projektów dotyczących uczniowskich przedsięwzięć realizowanych we współpracy z osobami powyżej 60 roku życia.

KONKURS „DZIAŁAJMY RAZEM” SZÓSTA EDYCJA - UWAGA zmiana terminu
Fot. pixabay

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, uczestnicy zajęć w młodzieżowych domach kultury oraz mieszkańcy burs prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie projekty wcześniej niezrealizowane w danej szkole lub placówce.

Udział w konkursie daje możliwość otrzymania środków pieniężnych na sfinansowanie nagrodzonego projektu. Minimalna kwota sfinansowania to 2.000,00 zł, a maksymalna 12.000,00 zł.

Projekty należy złożyć lub przesłać w formie papierowej na adres:

Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, Referat ds. Seniorów, ul. Dekerta 24, segment B, pokój 5 w godzinach 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku
z zamieszczoną na kopercie pieczęcią szkoły oraz dopiskiem Konkurs na działania międzypokoleniowe „Działajmy razem”.

Zwycięzców wyłoni Jury Konkursowe, w skład którego wchodzą: Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej jako przewodniczący Jury, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej, po jednym przedstawicielu z Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Wydziału Edukacji, jeden przedstawiciel Rady Krakowskich Seniorów oraz jeden przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa.

Szczegółowe warunki konkursu określa załączony Regulamin.

UWAGA! Termin składania projektów upływa 20 kwietnia 2020 r., a początek realizacji projektów to maj 2020 r.
 

Dodatkowe wiadomości o konkursie można uzyskać w Referacie ds. Seniorów. telefon: 12 616 7806.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Anna Chodorowska
Podmiot publikujący: Dla seniora
Zobacz także