Opiekun domowy chorego – warsztaty u Helclów

Celem działań w Projekcie jest zorganizowanie potrzebnej pomocy dla opiekunów rodzinnych (domowych) osób przewlekle chorych, w tym w podeszłym wieku.

Opiekun domowy chorego – warsztaty u Helclów
Fot. Kraków Dla Seniora

Opiekunowie rodzinni w zaciszach domowych sprawują bardzo wiele czynności, które wymagają fachowej wiedzy i umiejętności. Wiedza i umiejętności w zakresie opieki i pielęgnacji są niezbędne, aby faktycznie pomóc osobie chorej, szczególnie w podeszłym wieku. Przeprowadzone analizy i doświadczenie wskazują na zapotrzebowanie na tego typu warsztaty i ustawiczne kształcenie.

W ramach Projektu zorganizowano cykl warsztatów praktycznych obejmujących naukę konkretnych umiejętności z zakresu: pielęgnacji, pierwszej pomocy oraz charakterystyki objawów chorób otępiennych, w tym choroby Alzheimera oraz systemu wsparcia dla osób bliskich i sprawujących opiekę nad przewlekle chorymi osobami starszymi. Uczestnik warsztatów dowie się, gdzie udać się po wsparcie w konkretnej sytuacji rodzinnej (np. czy udać się do MOPS i wnioskować o usługi opiekuńcze, czy do placówki zdrowia i wnioskować o wsparcie pielęgniarki środowiskowej, itp.).

PDF  do pobrania

Adres:
ul. Helclów 2, 31-148 Kraków

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA CHODOROWSKA
Podmiot publikujący: Dla seniora
Zobacz także
POLECAMY