Komunikat archiwalny

Zaproszenie do projektu „Wybieram aktywność” !!!

Katolickie  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół KLIKA zaprasza do projektu „Wybieram aktywność” !!!

Zaproszenie do projektu „Wybieram aktywność” !!!
Fot. Kraków Dla Seniora

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.1.2., Europejski Fundusz Społeczny
Całkowita wartość Projektu wynosi :   1 767 407,62 PLN
w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi : 1 502 296,47 PLN

 

DLA KOGO JEST PROJEKT:
- osoby niepracujące
z orzeczeniem o niepełnosprawności
w stopniu znacznym lub umiarkowanym

 

DZIAŁANIA:
- staże zawodowe
- kursy zawodowe
-  warsztaty ceramiczne i komputerowe
- wsparcie w znalezieniu pracy
- poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

biuro@centrumklika.pl, www.centrumklika.pl,

Koordynator projektu tel: 693 823 042
Biuro projektu: ul. Ks. Siemaszki 31, Kraków
tel: 12 416 53 05

Dodatkowe Szkolenie Zawodowe ( w trakcie kursów wypłacane stypendium) oraz  płatny Staż Zawodowy- przez 8 miesięcy- czeka na Ciebie!

Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół KLIKA zapraszają osoby niepełnosprawne do udziału w Projekcie „Wybieram aktywność”. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, preferowane osoby z niepełnosprawnością ruchową ale z innymi niepełnosprawnościami tez  są mile widziane

Jeśli:

 • Jesteś bierny zawodowo
 • Chcesz ukończyć dodatkowy kurs zawodowy
 • Chcesz znaleźć ciekawą pracę
 • Chcesz poznać skuteczne techniki poszukiwania pracy
 • Chcesz skorzystać ze wsparcia profesjonalistów z zakresu poszukiwania pracy
 • Potrzebujesz pomocy asystenta
 • Chcesz spróbować swoich sił w pracy podczas stażu i zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe

Okres realizacji Projektu: 01.04.2017 r. – 31.12.2019 r.

Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Kolejna rekrutacja  rozpoczyna się  26 lutego i potrwa  do końca marca 2018.

Zaufaj nam, pomagamy osobom niepełnosprawnym od ponad 40 lat– skorzystaj z naszej pomocy, zwiększ swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, zdobądź doświadczenie podczas płatnego stażu, wejdź na rynek pracy. Podczas zajęć warsztatowych zapewniamy  catering

Podstawowym celem naszego projektu jest:

 • zapewnienie kompleksowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych, mającego na celu ich skuteczne wejście na rynek pracy
 • przeprowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, rozwijających kompetencje zawodowe i społeczne, w tym szkoleń zawodowych z rynku komercyjnego,
 • zdobycie doświadczenia w miejscu pracy dzięki ośmiomiesięcznemu, płatnemu stażowi.

Proponowane formy wsparcia, z których możesz skorzystać:

 • z indywidualnego wsparcia doradcy zawodowego i psychologa, którzy pomogą określić cele krótko i długoterminowe, pomogą  ukierunkować i zoptymalizować wysiłki, zmierzające do znalezienia i podjęcia pracy,
 • z indywidualnych i grupowych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, prawa pracy
 • z warsztatów kompetencji społecznych i zawodowych, (podczas warsztatów zapewniamy catering)
 • z pomocy asystenta wspierającego podczas uczestnictwa w Projekcie,
 • ze specjalistycznych kursów zawodowych z otwartego rynku (komercyjnych), dopasowanych do indywidualnych potrzeb, w trakcie trwania kursu zawodowego wypłacane jest stypendium
 • z ośmiomiesięcznego, płatnego stażu.

Warunki uczestnictwa

 • motywacja do nauki i znalezienia w przyszłości ciekawej pracy,
 • brak zatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej – w dniu przystąpienia do Projektu,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności- w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
 • przejście procesu rekrutacji do Projektu,
 • preferencje w kwalifikacji do Projektu będą miały osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej,  a także z nią sprzężone oraz pozostałe

Informacji na temat Projektu udziela:

Biuro Projektu
ul. Siemaszki 31
31- 207 Kraków

Koordynator projektu: Jan Swaryczewski
tel. 693 823 042
e-mail: janswaryczewski@gmail.com

Adres:
ul. Księdza Siemaszki 31, Kraków
mapa

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA CHODOROWSKA
Podmiot publikujący: Dla seniora
Zobacz także