Komunikat archiwalny

Poza Stereotypem - Senior Roku 2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza do zgłaszania kandydatów do tytułu Seniora Roku 2016 w XI Małopolskim Plebiscycie „Poza Stereotypem - Senior Roku 2016”. Wzorem lat ubiegłych, poszukiwani są aktywni seniorzy z terenu województwa małopolskiego, przede wszystkim osoby nieszablonowe, które pomimo wieku i często także zakończenia aktywności zawodowej wciąż działają, rozwijają swoje pasje i spełniają marzenia.

Poza Stereotypem - Senior Roku 2016
Fot. pixabay.com

Osoby, które mogą być zgłaszane do udziału w Plebiscycie powinny:
- być liderami społeczności lokalnej,
- aktywnie działać w organizacji pozarządowej, klubie seniora, uniwersytecie trzeciego wieku, grupie nieformalnej itp.,
- bezinteresownie angażować się w pomoc innym,
- udowodnić, że można działać z pasją.

Ponadto kandydat musi być mieszkańcem województwa małopolskiego oraz mieć ukończone 60 lat.

Kandydatów ubiegających się o tytuł Seniora Roku 2016 mogą zgłaszać przede wszystkim: organizacje pozarządowe, podmioty kościelne, jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury, administracja publiczna, jak również grupy nieformalne oraz osoby fizyczne.

logo ROPS.jpg

Dokonując zgłoszenia kandydata należy na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
ul. Piastowska 32, 30- 070 Kraków
,
nadesłać wypełnioną Kartę zgłoszenia [do pobrania] oraz Rekomendacje [do pobrania] i oświadczenie kandydata [do pobrania].

PDF REGULAMIN PLEBISCYTU [do pobrania]

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 5 maja do godz. 16!

Dodatkowo karta zgłoszenia powinna być przesłana również w edytowalnej wersji elektronicznej na płycie CD.

Adres:
ul. Piastowska 32, Kraków
mapa

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAREK JACHOWICZ
Podmiot publikujący: Dla seniora
Zobacz także