Komunikat archiwalny

Klub Celtycki zaprasza seniorów z Białego i Czerwonego Prądnika

Kolpingowski Klub Seniora, działający przy Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga „Klub Celtycki”, zaprasza osoby 60+ mieszkające na terenie dzielnicy Prądnik Czerwony lub Biały, do udziału w programie „Między historiami – senior na drodze życia”.

Klub Celtycki zaprasza seniorów z Białego i Czerwonego Prądnika
Fot. Stowarzyszenie Kolping - Klub Celtycki

W ramach projektu przewiduje się takie działania, jak: rozwój samopomocowej grupy wolontaryjnej seniorów, działalność teatralną seniorów, spacery historyczno-artystyczne, wykłady i warsztaty o sztuce,o świętych, kurs języka niemieckiego, wizyty w muzeach oraz spotkanie podsumowujące projekt „Senioriada”. Udział w działaniach jest bezpłatny.

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga „Klub Celtycki” w Krakowie, którego patronem jest bł. ks. A. Kolping, w odpowiedzi na jego przesłanie „Czasy Wam pokażą, co należy czynić”, prowadzi działania pomocowe w grupach narażonych na wykluczenie społeczne, marginalizowanych lub odrzuconych. Stowarzyszenie stara się rozpoznawać potrzeby w najbliższym otoczeniu, tak, aby pomagać wszędzie tam, gdzie zagrożone są godność i podmiotowość człowieka. Stowarzyszenie skupia się na szczególnie na dwóch grupach społecznych, które wymagają interwencji i pomocy: seniorzy 60+, mieszkający na terenie dzielnic, w których Stowarzyszenie działa, czyli Dzielnica III i IV, oraz podopieczni i wychowankowie domów dziecka w całej Polsce. Od 2013 r. w ramach Stowarzyszenia działa Kolpingowski Klub Seniora.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 24 kwietnia 2017 o godz. 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Żułowskiej 51. Zostaną wtedy przedstawione szczegóły i harmonogram działań. Zaproszeni są również osoby niemieszkające w dzielnicy Prądnik Biały i Czerwony. Mogą wesprzeć działania w formie wolontariatu.

Działanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020.

Pokaż metkę
Autor: MARGERITA KRASNOWOLSKA
Osoba publikująca: ANNA CHODOROWSKA
Podmiot publikujący: Dla seniora
Zobacz także