Komunikat archiwalny

Certyfikaty Miejsce Przyjazne Seniorom wręczone po raz drugi.

4 grudnia br. podczas uroczystej Gali Finałowej, 26 laureatów akcji „Miejsce przyjazne seniorom" nagrodzonych zostało certyfikatami, przyznanymi wspólnie przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowę.

Certyfikaty Miejsce Przyjazne Seniorom wręczone po raz drugi.
Fot. Kraków Dla Seniora

II edycja akcji „Miejsce przyjazne seniorom" wzorem poprzedniej zorganizowana była wspólnie przez Miasto Kraków i Województwo Małopolskie.

Celem inicjatywy jest promowanie miejsc funkcjonujących na terenie Krakowa, takich jak: kawiarnie, sklepy, apteki, instytucje: kulturalne, edukacyjne, rekreacyjne, użyteczności publicznej i inne, odpowiadające na potrzeby starszych mieszkańców, poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy oraz miejsc, w których osoby starsze czują się miło i swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane.

Organizatorami i realizatorami akcji ze strony Gminy Miejskiej Kraków jest Wydział Spraw Społecznych UMK – Referat Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS, ze strony Województwa - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

W ramach akcji do dnia 31 października br., kandydatury miejsc mogły zgłaszać:

  •      instytucje,
  •      firmy
  •      organizacje,
  •      urzędy,
  •      osoby fizyczne (grupa przynajmniej 10 osób), które mogą zarekomendować wybrane miejsce
  •      inne spełniające kryteria Regulaminu, które posiadały w ramach swoich działań specjalną ofertę skierowaną do seniorów.

W regulaminowym terminie zgłosiły się 43 miejsca z terenu Krakowa, które zostały odwiedzone przez członków Komisji Konkursowej w okresie od 19 października do 23 listopada br..

Lista miejsc, które otrzymały certyfikat "Miejsce przyjazne seniorom"

Lista miejsc, które otrzymały list gratulacyjny za realizowane działania na rzecz Krakowskich Seniorów.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ELŻBIETA DOBRZYCKA
Podmiot publikujący: Dla seniora
Zobacz także