Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Krakowie

Lokalizacja:

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27
31-111 Kraków

Telefon:

Sekretariat
0 12 421 80 55
Tel./fax: 0 12 421 73 97

WWW:

Opis

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27
31-111 Kraków
tel. 0 12 421 80 55
tel./fax: 0 12 421 73 97

PTG „Sokół" w Krakowie od ponad 14 lat prowadzi zajęcia gimnastyczno-rekreacyjne i zajęcia reha

Zajęcia gimnastyczne dla seniorów.

PTG „Sokół" w Krakowie od ponad 14 lat prowadzi zajęcia gimnastyczno-rekreacyjne i zajęcia rehabilitacyjne dla seniorów. Wspiera klub seniora „Zwarta Brać Sokoła", przez udzielanie jego członkom pomocy w organizacji spotkań, bali, wycieczek, obozów. Warunkiem przynależności do klubu seniora jest uczestnictwo z zajęciach gimnastycznych.

Zajęcia gimnastyczne prowadzone są dwa razy w tygodniu po 45 min. w 10 grupach około 30-osobowych.

Ćwiczenia odbywają się przez cały rok z przerwą wakacyjną.

Od uczestników zajęć pobierana jest składka miesięczna w wys. 52 zł