Krakowskie Centrum Seniora 2017 r.

To kolejny rok działalności … Krakowskie Centrum Seniora (KCS) istnieje od stycznia 2014 roku. Działa w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Nowej Hucie na os. Centrum C, blok 10.

Krakowskie Centrum Seniora 2017 r.
Fot. Kraków Dla Seniora


Ogólnomiejski  Całodobowy TELEFON DLA SENIORA 12 417 63 58

 

KCS to miejsce, gdzie starsze osoby mogą zarówno spotykać się ze sobą, jak i uzyskać informacje o inicjatywach podejmowanych na ich rzecz we wszystkich dzielnicach Krakowa. Jest miejscem aktywizacji i integracji krakowskich seniorów oraz platformą współpracy dla organizacji i instytucji działających na rzecz seniorów. Organizacyjnie i merytorycznie działalność KCS wspiera Referat Ds. Młodzieży i Seniorów UMK. KCS prowadzone jest przez seniorów wolontariuszy, którzy od poniedziałku do piątku prowadzą z seniorami zajęcia w Klubach.

Aktualny wykaz działających Klubów KCS jest zawarty w Planie Pracy KCS i opublikowany w zakładce Kraków Dla Seniorów na portalu Magiczny Kraków (PONIŻEJ). Jest też do wglądu na tablicy informacyjnej obok pok. 2 w siedzibie KCS.

Wolontariusze KCS w ramach swojej działalności, od poniedziałku do piątku, prowadzą dyżury w pok. 2, MOWIS, os. Centrum C 10. Podczas dyżurów udzielają informacji i pomocy w rozwiązywaniu problemów osób, które zgłaszają się do KCS. Przede wszystkim informują  o działalności Klubów KCS i o działalności Centrów Aktywności Seniora.

Aktualny wykaz dyżurów wolontariuszy KCS jest do wglądu w zakładce Kraków Dla Seniorów na portalu Magiczny Kraków (PONIŻEJ) i na tablicy informacyjnej obok pok. 2 w siedzibie KCS.

W swoich działaniach KCS włącza się w realizację Gminnego Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych (PASIOS) w latach 2015 – 2020.

Realizując cel PASIOS: edukacja osób starszych, KCS współorganizuje w okresie wakacyjnym Letnią Akademię Seniora, w ramach której prowadzone są zajęcia i wykłady. Cieszą się one co roku dużym powodzeniem.

Innym działaniem realizującym ww. cel PASIOS jest e-Akademia Seniora. Działanie polega na organizowaniu zajęć mających na celu rozwijanie kompetencji seniorów w zakresie technologii informacyjnej.

Realizując kolejny cel PASIOS : aktywny i zdrowy tryb życia, KCS współorganizuje Klub Sprawnego Seniora. Działanie polega na organizowaniu zajęć, podczas których uczestnicy m.in. poznają sposoby radzenia sobie z problemami związanymi ze zmniejszającą się sprawnością fizyczną.

KCS włącza się również w realizację celu PASIOS : aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową, współorganizując Senioralia. Działanie polega na  organizacji – corocznie na wiosnę – imprezy mającej na celu prezentację osiągnięć seniorów w różnych dziedzinach i wspólną zabawę.

To są wybrane przykłady działalności KCS na rzecz środowiska seniorów.

Jak zdobyć aktualną informację o działalności KCS lub o działalności CAS :

Sposób 1 :

Jak wyżej wspomniano, aktualne informacje o KCS i CAS są zamieszczone na portalu Magiczny Kraków w zakładce Kraków Dla Seniorów. Jest tam ogólna informacja o KCS, Plan Pracy KCS na dany miesiąc, lista dyżurów wolontariuszy KCS w danym miesiącu, informacje o działalności konkretnego Klubu KCS. Są też analogiczne informacje dotyczące CAS.

Sposób 2 :

Kontakt telefoniczny w godzinach dyżurów wolontariuszy KCS, którzy udzielą powyższych informacji. Aktualny numer telefonu do siedziby KCS : 12 616-78-32.

Sposób 3 :

Przyjść osobiście do siedziby KCS w godzinach dyżurów wolontariuszy KCS, którzy udzielą potrzebnych informacji. Wymienione powyżej informacje są też wywieszone na tablicy informacyjnej obok pok 2.

Adres : pok. 2 , MOWIS , os. Centrum C 10.

Opracował: Marceli Gajewski


WAŻNY KOMUNIKAT! NOWY KOORDYNATOR KCS

Na Zebraniu Otwartym KCS w dniu 24 kwietnia 2017 r. została wybrana na koordynatora KCS:

Pani Agnieszka Kostek
tel. 504 043 320
e-mail: agkostek@gmail.com                                   

Pani Agnieszka Kostek jest członkiem Klubu Dialogu AGORA.


DYŻURY WOLONTARIUSZY

SIERPIEŃ 2017

PDF  DO POBRANIA

czwartki  10.oo – 13.oo    dyżur pełni  Janina Woźniak

Ponadto w razie potrzeby możliwy jest kontakt z koordynatorem KCS  Agnieszką Kostek we wtorki, w godzinach 12.oo – 13.oo  w trakcie Letniej Akademii Seniora os. Centrum C 10,  sala NOT

Miejsce wszystkich dyżurów: MOWIS, os. Centrum C 10, pok. 2
Kontakt telefoniczny z wolontariuszami na dyżurze: 12 616 78 32

 


PLAN PRACY KLUBÓW

SIERPIEŃ 2017

 

PDF  DO POBRANIA

Klub  Sprawnego  Seniora :

zajęcia odbywają się w poniedziałki i piątki w godzinach 10.oo – 11.oo

PROWADZĄCY  Ewa Wierzbińska  tel. 602 536 228

 

Klub  Dialogu  AGORA :

zajęcia odbywają się w poniedziałki  w godzinach  16.oo – 19.oo

PROWADZĄCY  Marceli Gajewski  tel. 600 799 225

 

Klub  Filmików  Animowanych :

zajęcia w czwartki 10 i 24 sierpnia  w godzinach 13.3o – 17.oo

PROWADZĄCY  Jadwiga Naparzewska   tel. 12 644 9734

 

Pozostałe kluby KCS zawieszają działalność na okres sierpnia.

 

Wykaz Klubów Krakowskiego Centrum Seniora:

Klub Sprawnego Seniora

Klub Z wizytą w Teatrze

Klub Grupa „Do koloru”

Klub Dialogu AGORA

Klub e-Senior

Klub Sprawne Ręce

Klub Taneczny

Klub Filmików Animowanych

Klub Fotograficzny

Klub Nowe Technologie (tablety)

 

Wszystkie Kluby KCS prowadzą zajęcia w pomieszczeniach Biura Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10.
Osoby zainteresowane zapraszamy do nawiązania współpracy z KCS, wzięcia udziału w zajęciach i wykładach.

Udział w zajęciach jest BEZPŁATNY.                                                                                                   

 

                                                                                                              Opracowała: Agnieszka Kostek

 

Adres:
os. Centrum C 10, 31-913 Kraków
mapa

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ANNA CHODOROWSKA
Podmiot publikujący: Dla seniora