Krakowskie Centrum Seniora 2017 r.

To kolejny rok działalności … Krakowskie Centrum Seniora (KCS) istnieje od stycznia 2014 roku. Działa w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Nowej Hucie na os. Centrum C, blok 10.

Krakowskie Centrum Seniora 2017 r.
Fot. Kraków Dla Seniora

KONTAKT Z KCS W DNI ROBOCZE W GODZINACH 11-13 
pod adresem: os. Centrum C 10, pok.2  lub pod telefonem  12 616 78 32.
Ogólnomiejski  Całodobowy TELEFON DLA SENIORA 12 417 63 58

KCS to miejsce, gdzie starsze osoby mogą zarówno spotykać się ze sobą, jak i uzyskać informacje o inicjatywach podejmowanych na ich rzecz we wszystkich dzielnicach Krakowa. Jest miejscem aktywizacji i integracji krakowskich seniorów oraz platformą współpracy dla organizacji i instytucji działających na rzecz seniorów. Organizacyjnie i merytorycznie działalność KCS wspiera Referat Ds. Młodzieży i Seniorów UMK. KCS prowadzone jest przez seniorów wolontariuszy, którzy od poniedziałku do piątku prowadzą z seniorami zajęcia w Klubach.

Aktualny wykaz działających Klubów KCS jest zawarty w Planie Pracy KCS i opublikowany w zakładce Kraków Dla Seniorów na portalu Magiczny Kraków (PONIŻEJ). Jest też do wglądu na tablicy informacyjnej obok pok. 2 w siedzibie KCS.

Wolontariusze KCS w ramach swojej działalności, od poniedziałku do piątku, prowadzą dyżury w pok. 2, MOWIS, os. Centrum C 10. Podczas dyżurów udzielają informacji i pomocy w rozwiązywaniu problemów osób, które zgłaszają się do KCS. Przede wszystkim informują  o działalności Klubów KCS i o działalności Centrów Aktywności Seniora.

Aktualny wykaz dyżurów wolontariuszy KCS jest do wglądu w zakładce Kraków Dla Seniorów na portalu Magiczny Kraków (PONIŻEJ) i na tablicy informacyjnej obok pok. 2 w siedzibie KCS.

W swoich działaniach KCS włącza się w realizację Gminnego Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych (PASIOS) w latach 2015 – 2020.

Realizując cel PASIOS: edukacja osób starszych, KCS współorganizuje w okresie wakacyjnym Letnią Akademię Seniora, w ramach której prowadzone są zajęcia i wykłady. Cieszą się one co roku dużym powodzeniem.

Innym działaniem realizującym ww. cel PASIOS jest e-Akademia Seniora. Działanie polega na organizowaniu zajęć mających na celu rozwijanie kompetencji seniorów w zakresie technologii informacyjnej.

Realizując kolejny cel PASIOS : aktywny i zdrowy tryb życia, KCS współorganizuje Klub Sprawnego Seniora. Działanie polega na organizowaniu zajęć, podczas których uczestnicy m.in. poznają sposoby radzenia sobie z problemami związanymi ze zmniejszającą się sprawnością fizyczną.

KCS włącza się również w realizację celu PASIOS : aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową, współorganizując Senioralia. Działanie polega na  organizacji – corocznie na wiosnę – imprezy mającej na celu prezentację osiągnięć seniorów w różnych dziedzinach i wspólną zabawę.

To są wybrane przykłady działalności KCS na rzecz środowiska seniorów.

Jak zdobyć aktualną informację o działalności KCS lub o działalności CAS :

Sposób 1 :

Jak wyżej wspomniano, aktualne informacje o KCS i CAS są zamieszczone na portalu Magiczny Kraków w zakładce Kraków Dla Seniorów. Jest tam ogólna informacja o KCS, Plan Pracy KCS na dany miesiąc, lista dyżurów wolontariuszy KCS w danym miesiącu, informacje o działalności konkretnego Klubu KCS. Są też analogiczne informacje dotyczące CAS.

Sposób 2 :

Kontakt telefoniczny w godzinach dyżurów wolontariuszy KCS, którzy udzielą powyższych informacji. Aktualny numer telefonu do siedziby KCS : 12 616-78-32.

Sposób 3 :

Przyjść osobiście do siedziby KCS w godzinach dyżurów wolontariuszy KCS, którzy udzielą potrzebnych informacji. Wymienione powyżej informacje są też wywieszone na tablicy informacyjnej obok pok 2.

Adres : pok. 2 , MOWIS , os. Centrum C 10.

Opracował: Marceli Gajewski


WAŻNY KOMUNIKAT! NOWY KOORDYNATOR KCS

Na Zebraniu Otwartym KCS w dniu 24 kwietnia 2017 r. została wybrana na koordynatora KCS:

Pani Agnieszka Kostek
tel. 504 043 320
e-mail: agkostek@gmail.com                                   

Pani Agnieszka Kostek jest członkiem Klubu Dialogu AGORA.


DYŻURY WOLONTARIUSZY

CZERWIEC 2017

DOC  DO POBRANIA

 

Tydzień I: 1–2 czerwca

                    1 VI  czw.  10:00–13:00  Janina Woźniak

                    2 VI  pt.    11:00–13:00  Andrzej Matusik

 

Tydzień II : 5 -9 czerwca

                    5 VI  Pn.  11:00–13:00  Agnieszka Kostek

                    6 VI  Wt.  11:00–13:00  Anna Strama

                    7 VI  Śr.  11:00–13:00  Zbigniew Miksztal

                    8 VI  Cz. 10:00–13:00  Janina Woźniak

                    9 VI   Pt.  11:00–13:00  Anna Pietras

 

Tydzień III : 12–16 czerwca

                    12 VI Pn.   11:00–13:00  Agnieszka Kostek

                    13 VI Wt.  11:00–13:00  Marceli Gajewski

                    14 VI Śr.   11:00–13:00  Zbigniew Miksztal

                    15 VI Cz.  10:00–13:00  Janina Woźniak

                    16 VI Pt.   11:00–13:00  Andrzej Matusik

 

Tydzień IV : 19–23 czerwca

                    19 VI Pn.  11:00–13:00  Krystyna Grzywa

                    20 VI Wt.  11:00–13:00  Marceli Gajewski

                    21 VI Śr.   11:00–13:00  Alina  Gil

                    22 VI Cz.  10:00–13:00  Janina Woźniak

                    23 VI Pt.   11:00–13:00  Andrzej Matusik

 

Tydzień V : 26–30 czerwca

                    26 VI Pn.   11:00–13:00  Agnieszka Kostek

                    27 VI Wt.  11:00–13:00  Marceli Gajewski

                   28 VI  Śr.    11:00–13.00   Alina Gil

                   29 VI Czw.  11:00–13.00  Janina Woźniak

                   30 VI Pt.      11:00–13.00 Andrzej Matusik

 

Miejsce wszystkich dyżurów: MOWIS, os. Centrum C 10, pok. 2
Kontakt telefoniczny z wolontariuszami na dyżurze: 12 616 78 32

 


PLAN PRACY KLUBÓW

CZERWIEC 2017

 

DOC DO POBRANIA

 

Poniedziałki:

10:00 – 11:00 Klub Sprawnego Seniora, pok. 6

                       gimnastyka dostosowana do potrzeb i możliwości seniorek i seniorów,

                       prowadzi:  Ewa Wierzbińska, tel. 602 536 228

 

11:00 – 11:30 Klub Z Wizytą W Teatrze, pok. 6

                       informacje o spektaklach teatralnych, organizowanie wspólnych wyjść do teatru,

                       prowadzi: Lena Ciepły, tel. 509 873 062

 

12:00 – 15:30 Klub Grupa „Do koloru”, pok. 6

                       zajęcia plastyczne dla seniorów : rysunek, grafika,

                       prowadzi: Anna Strama, tel. 790 212 003

 

16:00 – 19:00 Klub Dialogu AGORA, pok. 6

                       spotkania osób lubiących czytać, prowadzić rozmowy, chętni wygłaszają prelekcje,

                       prowadzi: Marceli Gajewski, tel. 600 799 225

 

Środy:

11:30 – 13:00 Klub e-Senior, pok. 109

                       nauka obsługi komputera,

                       prowadzi: Andrzej Matusik, tel. 505 619 956

 

13:00 – 16:00 Klub Sprawne Ręce, pok. 6

                       robótki ręczne: hafty, nauka na drutach, szydełku, pisanki, ozdoby i dekoracje,

                       prowadzi: Leszek Król, tel. 502 968 009

                  

16:00 – 20:00 Klub Taneczny, pok. 6

                       nauka tańca towarzyskiego, spotkania taneczne,

                       prowadzi: Emilia Reizner, tel. 600 943 306

                       gra na Keyboardzie: Leszek Król

 

Czwartki  (8 i 22 VI):

13:30 – 17:00 Klub Filmików Animowanych, pok. 6

                       nauka i tworzenie krótkich filmików animowanych (lalki) metodą poklatkowa,

                       prowadzi: Jadwiga Naparzewska, tel. 12 644 97 34

 

Piątki:

10:00 – 11:00 Klub Sprawnego Seniora, pok. 6

                       gimnastyka dostosowana do potrzeb i możliwości seniorek i seniorów,

                       prowadzi: Anna Pietras, tel. 722 102 173

 

11:00 – 12:30 Klub Nowe Technologie (tablety), pok. 103

                       zajęcia z zakresu podstawowej obsługi tabletów i smartfonów,

                       prowadzi: Krystyna Grzywa, tel. 504 456 901

                        

11:30 – 13:00 Klub Fotograficzny, pok. 2

                       nauka fotografowania i obsługi aparatu fotograficznego dla seniorów,

                       prowadzi: Andrzej Matusik, tel. 505 619 956

 

Wykaz Klubów Krakowskiego Centrum Seniora:

Klub Sprawnego Seniora

Klub Z wizytą w Teatrze

Klub Grupa „Do koloru”

Klub Dialogu AGORA

Klub e-Senior

Klub Sprawne Ręce

Klub Taneczny

Klub Filmików Animowanych

Klub Fotograficzny

Klub Nowe Technologie (tablety)

 

Wszystkie Kluby KCS prowadzą zajęcia w pomieszczeniach Biura Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10.
Osoby zainteresowane zapraszamy do nawiązania współpracy z KCS, wzięcia udziału w zajęciach i wykładach.

Udział w zajęciach jest BEZPŁATNY.                                                                                                   

 

                                                                                                              Opracowała: Agnieszka Kostek

 

Adres:
os. Centrum C 10, 31-913 Kraków
mapa

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAREK JACHOWICZ
Podmiot publikujący: Dla seniora