Krakowskie Centrum Seniora 2017 r.

To kolejny rok działalności … Krakowskie Centrum Seniora (KCS) istnieje od stycznia 2014 roku. Działa w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych w Nowej Hucie na os. Centrum C, blok 10.

Krakowskie Centrum Seniora 2017 r.
Fot. Kraków Dla Seniora

Jest to miejsce, gdzie starsze osoby mogą zarówno spotykać się ze sobą, jak i uzyskać informacje o inicjatywach podejmowanych na ich rzecz we wszystkich dzielnicach Krakowa.

Jest miejscem aktywizacji i integracji krakowskich seniorów oraz platformą współpracy dla organizacji i instytucji działających na rzecz seniorów.

Organizacyjnie i merytorycznie działalność KCS wspiera Referat Ds. Młodzieży i Seniorów UMK. KCS prowadzone jest przez seniorów wolontariuszy, którzy od poniedziałku do piątku prowadzą z seniorami zajęcia w Klubach.

Aktualny wykaz działających Klubów KCS jest zawarty w Planie Pracy KCS i opublikowany w zakładce Kraków Dla Seniorów na portalu Magiczny Kraków. Jest też do wglądu na tablicy informacyjnej obok pok. 2 w siedzibie KCS.

Wolontariusze KCS w ramach swojej działalności, od poniedziałku do piątku, prowadzą dyżury w pok. 2, MOWIS, os. Centrum C 10. Podczas dyżurów udzielają informacji i pomocy w rozwiązywaniu problemów osób, które zgłaszają się do KCS. Przede wszystkim informują  o działalności Klubów KCS i o działalności Centrów Aktywności Seniora.

Aktualny wykaz dyżurów wolontariuszy KCS jest do wglądu w zakładce Kraków Dla Seniorów na portalu Magiczny Kraków i na tablicy informacyjnej obok pok. 2 w siedzibie KCS.

W swoich działaniach KCS włącza się w realizację Gminnego Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych (PASIOS) w latach 2015 – 2020.

Realizując cel PASIOS : edukacja osób starszych, KCS współorganizuje w okresie wakacyjnym Letnią Akademię Seniora, w ramach której prowadzone są zajęcia i wykłady. Cieszą się one co roku dużym powodzeniem.

Innym działaniem realizującym ww. cel PASIOS jest e-Akademia Seniora. Działanie polega na organizowaniu zajęć mających na celu rozwijanie kompetencji seniorów w zakresie technologii informacyjnej.

Realizując kolejny cel PASIOS : aktywny i zdrowy tryb życia, KCS współorganizuje Klub Sprawnego Seniora. Działanie polega na organizowaniu zajęć, podczas których uczestnicy m.in. poznają sposoby radzenia sobie z problemami związanymi ze zmniejszającą się sprawnością fizyczną.

KCS włącza się również w realizację celu PASIOS : aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową, współorganizując Senioralia. Działanie polega na  organizacji – corocznie na wiosnę – imprezy mającej na celu prezentację osiągnięć seniorów w różnych dziedzinach i wspólną zabawę.

To są wybrane przykłady działalności KCS na rzecz środowiska seniorów.

Jak zdobyć aktualną informację o działalności KCS lub o działalności CAS :

Sposób 1 :

Jak wyżej wspomniano, aktualne informacje o KCS i CAS są zamieszczone na portalu Magiczny Kraków w zakładce Kraków Dla Seniorów. Jest tam ogólna informacja o KCS, Plan Pracy KCS na dany miesiąc, lista dyżurów wolontariuszy KCS w danym miesiącu, informacje o działalności konkretnego Klubu KCS. Są też analogiczne informacje dotyczące CAS.

Sposób 2 :

Kontakt telefoniczny w godzinach dyżurów wolontariuszy KCS, którzy udzielą powyższych informacji. Aktualny numer telefonu do siedziby KCS : 12 616-78-32.

Sposób 3 :

Przyjść osobiście do siedziby KCS w godzinach dyżurów wolontariuszy KCS, którzy udzielą potrzebnych informacji. Wymienione powyżej informacje są też wywieszone na tablicy informacyjnej obok pok 2.

Adres : pok. 2 , MOWIS , os. Centrum C 10.

Opracował: Marceli Gajewski


WAŻNY KOMUNIKAT! NOWY KOORDYNATOR KCS

Na Zebraniu Otwartym KCS w dniu 24 kwietnia 2017 r. została wybrana na koordynatora KCS:

Pani Agnieszka Kostek
tel. 504 043 320
e-mail: agkostek@gmail.com                                   

Pani Agnieszka Kostek jest członkiem Klubu Dialogu AGORA.


DYŻURY WOLONTARIUSZY

MAJ 2017

DOC  DO POBRANIA

 

Tydzień I: 1-5 maja

                1 V Pn. Święto Pracy – dyżur odwołany

                2 V Wt. Święto Flagi – dyżur odwołany

                3 V Śr. Święto Konstytucji 3 Maja – dyżur odwołany

                4 V Cz. dyżur 10:00 – 13:00 Janina Woźniak

                5 V Pt. dyżur 11:00 – 13:00 Andrzej Matusik

Tydzień II: 8-12 maja

                    8 V Pn. dyżur 10:00 – 12:00 Krystyna Grzywa

                    9 V Wt. dyżur 11:00 – 13:00 Marceli Gajewski

                    10 V Śr. dyżur 11:00 – 13:00 Emilia Reizner

                    11 V Cz. dyżur 10:00 – 13:00 Janina Woźniak

                    12 V Pt. dyżur 11:00 – 13:00 Anna Pietras, Andrzej Matusik

Tydzień III: 15-19 maja

                    15 V Pn. dyżur 11:00 – 13:00 Lena Ciepły

                    16 V Wt. dyżur 11:00 – 13:00 Marceli Gajewski

                    17 V Śr. dyżur odwołany

                    18 V Cz. dyżur 10:00 – 13:00 Janina Woźniak

                    19 V Pt. dyżur 11:00 – 13:00 Anna Pietras, Andrzej Matusik

Tydzień IV: 22-26 maja

                    22 V Pn. dyżur 10:00 – 12:00 Krystyna Grzywa

                    23 V Wt. dyżur 11:00 – 13:00 Agnieszka Kostek

                    24 V Śr. dyżur 9:30 – 11:00 Emilia Reizner

                    25 V Cz. dyżur 10:00 – 13:00 Janina Woźniak

                    26 V Pt. dyżur 11:00 – 13:00 Andrzej Matusik

Tydzień V: 29-31 maja

                 29 V Pn. dyżur odwołany

                 30 V Wt. dyżur 11:00 – 13:00 Anna Strama

                 31 V Śr. dyżur odwołany

 

Miejsce wszystkich dyżurów: pok. 2, Biuro MOWIS, os. Centrum C 10.

Kontakt telefoniczny z wolontariuszami na dyżurze: 12 616 78 32.

 

                                                                                                              Opracował: Marceli Gajewski


PLAN PRACY

MAJ 2017

DOC  DO POBRANIA

 

Poniedziałki (08 V, 15 V, 22 V, 29 V):

 10:00 – 11:00 Klub Sprawnego Seniora, pok. 6

                       zajęcia ruchowe dostosowane do potrzeb i możliwości seniorów

                       prowadzi : Anna Pietras, tel. 722 102 173

 11:00 – 11:30 Klub Z Wizytą W Teatrze, pok. 6

                       informacje o spektaklach teatralnych, organizowanie wspólnych wyjść do teatru

                       prowadzi : Lena Ciepły, tel. 509 873 062

 12:00 – 15:30 Klub Grupa „Do koloru”, pok. 6

                       zajęcia plastyczne dla seniorów : rysunek, grafika

                       prowadzi : Anna Strama, tel. 790 212 003

 16:00 – 19:00 Klub Dialogu AGORA, pok. 6

                       spotkania osób lubiących czytać, prowadzić rozmowy, chętni wygłaszają prelekcje

                       prowadzi : Marceli Gajewski, tel. 600 799 225

 

Wtorki (UWAGA! Tylko 9 V):

 12:30 – 14:00 Klub Nowe Technologie, pok. 103

                       zajęcia na tabletach dla seniorów

                       prowadzi : Krystyna Grzywa, 504 456 901

 

Środy (10 V, 17 V, 24 V, 31 V):

 11:30 – 13:00 Klub e-Senior, pok. 109

                       nauka obsługi komputera dla seniorów

                       prowadzi : Andrzej Matusik, tel. 505 619 956

 11:30 – 13:00 Klub Nowe Technologie, pok. 103

                       zajęcia na tabletach dla seniorów

                       prowadzi : Krystyna Grzywa, tel. 504 456 901

 13:00 – 16:00 Klub Sprawne Ręce, pok. 6

                       robótki ręczne : hafty, robótki na drutach, szydełku, bibuły oraz inne

                       prowadzi : Krystyna Grzywa, tel. 504 456 901

 16:00 – 20:00 Klub Taneczny, pok. 6

                       nauka tańca towarzyskiego dla seniorów, spotkania taneczne

                       prowadzi : Emilia Reizner, tel. 600 943 306

                       gra na keyboardzie: Leszek Król

 

Czwartki (UWAGA! Tylko 11 V):

 13:30 – 17:00 Klub Filmików Animowanych, pok.6

                       nauka i tworzenie krótkich filmików animowanych (lalki) metodą poklatkową

                       prowadzi : Jadwiga Naparzewska, tel. 12 644 97 34

 

Piątki (05 V, 12 V, 19 V, 26 V):

10:00 – 11:00 Klub Sprawnego Seniora, pok. 6

                       gimnastyka dostosowana do potrzeb i możliwości seniorów

                       prowadzi: Anna Pietras, tel. 722 102 173

                       UWAGA! W piątek 05 V zajęcia odwołane.

 11:00 – 12:30 Klub Nowe Technologie, pok. 103

                       zajęcia na tabletach dla seniorów

                       prowadzi: Krystyna Grzywa, tel. 504 456 901

                       UWAGA! Zajęcia tylko w piątek 5 V.

 11:30 – 13:00 Klub Fotograficzny, pok. 2

                       nauka fotografowania i obsługi aparatu fotograficznego dla seniorów

                       prowadzi: Andrzej Matusik, tel. 505 619 956

 

Wykaz Klubów Krakowskiego Centrum Seniora:

Klub Sprawnego Seniora

Klub Z Wizytą W Teatrze

Klub Grupa „Do koloru”

Klub Dialogu AGORA

Klub e-Senior

Klub Sprawne Ręce

Klub Taneczny

Klub Filmików Animowanych

Klub Fotograficzny

Klub Nowe Technologie (tablety)

 

Wszystkie Kluby KCS prowadzą zajęcia w pomieszczeniach Biura Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10.

Osoby zainteresowane zapraszamy do nawiązania współpracy z Krakowskim Centrum Seniora, wzięcia udziału w zajęciach i wykładach.

Udział w zajęciach jest BEZPŁATNY.

 

                                                                                                              Opracował: Marceli Gajewski

 

Adres:
os. Centrum C 10, 31-913 Kraków
mapa

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAREK JACHOWICZ
Podmiot publikujący: Dla seniora